Tuo oli tuoreehkossa Tylkkärissä, siis, tuo juttu 70-luvun maolaisskenestä Suomessa.

Sign in to participate in the conversation
≈ ≈ ≈  к н а т  ≈ ≈ ≈

A Mastodon instance for Komitea members.