Follow

Neuvostoliitossa konsumerismikin oli isompaa!

(Yury Shikalovin kirjasta "Markat, farkut ja sukkahousut – Laiton kauppa ja länsimuodin lumo Neuvostoliitossa")

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
≈ ≈ ≈  к н а т  ≈ ≈ ≈

A Mastodon instance for Komitea members.